• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ANH SƠN
Liên kết website
 • Đoàn Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0946551442
  • Email:
   thanhdv.as@nghean.edu.vn
 • Thái Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0919577646
  • Email:
   hangtt.as@nghean.edu.vn
 • Cao Thanh Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0919615062
  • Email:
   samct.as@nghean.edu.vn
 • Phạm Sơn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0983717905
  • Email:
   sonha.itpgdas@nghean.edu.vn
 • Lê Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0948807243
  • Email:
   tailv.as@nghean.edu.vn
 • Lương Văn Võ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0948865567
  • Email:
   volv.as@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0949017666
  • Email:
   ducnm.as@nghean.edu.vn
 • Hà Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0916720769
  • Email:
   ngahtq.mnas@nghean,edu.vn
 • Nguyễn Thị Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán Phòng GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0915117737
  • Email:
   lamnt.as@nghean.edu.vn
 • Đậu Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự Phòng GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0919576207
  • Email:
   dungdt.as@nghean.edu.vn
 • Trần Trung Sơn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0947264051
  • Email:
   sontt.as@nghean.edu.vn
 • Võ Tiến Hoàng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919577027
  • Email:
   hoangvt.as@nghean.edu.vn
Tìm kiếm
Ban quản trị website
Đoàn Văn Thanh

Đoàn Văn Thanh

Trưởng Ban biên tập
 • Trường THCS Anh Sơn
  Trường THCS Anh Sơn
Trưng cầu ý kiến
Thống kê
Hôm nay : 19
Hôm qua : 59
Tháng 08 : 1.457
Tháng trước : 10.645
Năm 2022 : 43.772
Năm trước : 58.535
Tổng số : 214.479