• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ANH SƠN
Liên kết website
Trường mầm non Thọ Sơn

Trường mầm non Thọ Sơn

13/11/2017 16:07:00  

Địa chỉ: Thôn 6, Thọ Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 0388729333
Email cơ quan: mnthoson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Nhung  Điện thoại: 0947131982
Phó Hiệu trưởng:  Đậu Thị Tuyết   Điện thoại: 0836756636
Chủ tịch Công đoàn: Đậu Thị Tuyết   Điện thoại: 0836756636

Trường mầm non  Bình Sơn

Trường mầm non Bình Sơn

13/11/2017 16:06:00  

Địa chỉ: Thôn 11, Bình Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 0919577194
Email cơ quan: mnbinhson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh   Điện thoại: 0919577194
Phó Hiệu trưởng: Trương Thị Anh  Điện thoại: 0915402135
Phó hiệu trưởng: Lê Thị Thiết   Điện thoại: 0943680233
Chủ tịch Công đoàn: Lê Thị Thiết  Điện thoại: 0943680233

Trường mầm non  Thành Sơn

Trường mầm non Thành Sơn

13/11/2017 16:06:00  

Địa chỉ: Thôn 4, Thành Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 0837092614
Email cơ quan: mnthanhson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng:   Nguyễn Thị Hòa   Điện thoại: 0837092614
Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Phượng    Điện thoại: 0947131284
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tình    Điện thoại: 0915208649
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Tình   Điện thoại: 0915208649

Trường mầm non Tam Sơn

Trường mầm non Tam Sơn

13/11/2017 16:06:00  

Địa chỉ: Thôn 4, xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Email cơ quan: mntamson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Văn Thị Minh Sao; Điện thoại: 0942709071
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa; Điện thoại: 09482711139
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Hoa; Điện thoại: 09482711139

Trường mầm non Hùng Sơn

Trường mầm non Hùng Sơn

13/11/2017 16:05:00  

Địa chỉ: Thôn 4, Hùng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.
Email cơ quan: mnhungson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng:   Nguyễn Thị Thu Hà ;  Điện thoại: 0368104464.
Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Nhung  Điện thoại: 0942135487.

Trường mầm non Đỉnh Sơn

Trường mầm non Đỉnh Sơn

13/11/2017 16:05:00  

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 0945376232.
Email cơ quan: mndinhson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Võ Thị Thúy Ân   Điện thoại: 0945376232
Phó Hiệu trưởng:  Phan Thị Sử  Điện thoại: 0818597376
Phó Hiệu trưởng:  Lê Thị Hải    Điện thoại: 0854432015
Chủ tịch Công đoàn: Phan Thị Sử    Điện thoại: 0818597376

Trường mầm non Cẩm Sơn

Trường mầm non Cẩm Sơn

13/11/2017 16:05:00  

Địa chỉ: Thôn Cẩm Lợi, Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: mncamson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng:  Hà Thị Hải Vân  - Điện thoại: 0916239587 ; 0365750747
Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Hà - Điện thoại: 0944432139
Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Hà - Điện thoại: 0944432139

Trường mầm non Tường Sơn

Trường mầm non Tường Sơn

13/11/2017 16:04:00  

Địa chỉ: Thôn 12, Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: mntuongson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phượng  Điện thoại: 0916 997 045
Phó Hiệu trưởng: Hoàng Thị Hoa Đào  Điện thoại: 0383 753 645
Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Thị Hoa Đào  Điện thoại: 0383 753 645

Trường mầm non Hội Sơn

Trường mầm non Hội Sơn

13/11/2017 16:04:00  

Địa chỉ: Thôn 3, Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: mnhoison.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Bé   Điện thoại: 0919614748
Phó Hiệu trưởng: Trịnh Thị Hoa  Điện thoại: 0378105448
Phó Hiệu trưởng: Võ Thị Tâm   Điện thoại: 0948962425
Chủ tịch Công đoàn: Trịnh Thị Hoa  Điện thoại: 0378105448

Trường mầm non Đức Sơn

Trường mầm non Đức Sơn

13/11/2017 16:04:00  

Địa chỉ: Thôn 7, Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 3720526
Email cơ quan: mnducson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Trần Thị Lành  Điện thoại: 0915203163
Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Lý   Điện thoại: 0912694423
Phụ trách chuyên môn: Phan Thị Anh   Điện thoại: 0949526179
Chủ tịch Công đoàn: Phan Thị Anh  Điện thoại: 0949526179

Trường mầm non Thạch Sơn

Trường mầm non Thạch Sơn

13/11/2017 16:03:00  

Địa chỉ: Thôn  2, Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan:  mnthachson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Bùi Thị Hồng  Điện thoại: 0941148247
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hạnh  Điện thoại:  0917881276
Chủ tịch Công đoàn:  Nguyễn Thị Hạnh  Điện thoại: 0917881276

Trường mầm non Thị Trấn

Trường mầm non Thị Trấn

13/11/2017 16:03:00  

Địa chỉ: Khối 6A, Thị trấn Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: mnthitran.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Trần Thị Hương  Điện thoại: 0834 898 414
Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Loan  Điện thoại: 0919 615 556
Phó Hiệu trưởng:  Lê Thị Công  Điện thoại: 0919 811 666
Chủ tịch Công đoàn: Lê Thị Công   Điện thoại: 0919 811 666

Tìm kiếm
Ban quản trị website
Đoàn Văn Thanh

Đoàn Văn Thanh

Trưởng Ban biên tập
  • Trường THCS Anh Sơn
    Trường THCS Anh Sơn
Tin tức mới nhất
Trưng cầu ý kiến
Thống kê
Hôm nay : 8
Hôm qua : 98
Tháng 12 : 722
Tháng trước : 5.279
Năm 2023 : 27.768
Năm trước : 1.850.707
Tổng số : 2.049.182