Monday, 04/07/2022 - 09:29|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ANH SƠN
Liên kết website
Trường THCS Long Sơn

Trường THCS Long Sơn

13/11/2017 16:18:00  

Địa chỉ: Thôn 3, Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: c2longson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Lê Quang Hùng    Điện thoại: 0915316242
Phó Hiệu trưởng: Đặng Thị Cúc   Điện thoại: 0824925789
Chủ tịch Công đoàn: Đặng Thị Cúc  Điện thoại: 0824925789

Trường THCS Thọ Sơn

Trường THCS Thọ Sơn

13/11/2017 16:18:00  

Địa chỉ : Thôn 6 , xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn
Điện thoại : 0383726109
Email : c2thoson.as@nghean.edu.vn
 Hiệu trưởng:  Nguyễn Cảnh Tường - Điện thoại : 0919615007
Phó Hiệu trưởng :  Trần Khắc Sơn - Điện thoại : 0915618345
Chủ tịch công đoàn: Trần Khắc Sơn - Điện thoại : 0915618345

Trường THCS Bình Sơn

Trường THCS Bình Sơn

13/11/2017 16:18:00  

Địa chỉ: Thôn 11, Bình Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 02388 503 789
Email cơ quan: c2binhson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Bùi Đức Khánh   Điện thoại: 0915 533 223
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Thái   Điện thoại: 0914 448 962
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Xuân Thái   Điện thoại: 0914 448 962

Trường THCS Đỉnh Sơn

Trường THCS Đỉnh Sơn

13/11/2017 16:17:00  

Địa chỉ: Thôn 4, Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: c2dinhson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Trọng Sơn  Điện thoại: 0946183472
Phó Hiệu trưởng: Hồ Văn Cảnh   Điện thoại: 0949926152
Chủ tịch Công đoàn: Võ Quang Hưng   Điện thoại: 0919826236

Trường THCS Thành Sơn

Trường THCS Thành Sơn

13/11/2017 16:17:00  

Địa chỉ: Thôn 4, Thành Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 0814551333
Email cơ quan: c2thanhson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Hồng  Điện thoại: 0814551333
Phó Hiệu trưởng: Trần Đình Sơn   Điện thoại: 0915103323
Chủ tịch Công đoàn: Trần Đình Sơn  Điện thoại: 0915103323

Trường THCS Cẩm Sơn

Trường THCS Cẩm Sơn

13/11/2017 16:17:00  

Địa chỉ: Thôn Hội Lâm, Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan:0238877136
Email cơ quan: c2camson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hiền    Điện thoại: 0912389733
Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Viết Lương   Điện thoại: 0917417800
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Viết Lương   Điện thoại: 0917417800

Trường THCS Hùng Sơn

Trường THCS Hùng Sơn

13/11/2017 16:16:00  

Địa chỉ: Thôn 6, Hùng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: c2hungson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Bùi Nguyên Trung   Điện thoại: 0919 577 446
Phụ trách chuyên môn:  Võ Tá Đại   Điện thoại: 0911173500
Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Lương  Điện thoại:0833085444

Trường THCS Tường Sơn

Trường THCS Tường Sơn

13/11/2017 16:16:00  

Địa chỉ: Thôn 12, Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: C2tuongson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Trần Khắc Hóa -  Điện thoại:  0943194248
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Hồng -  Điện thoại: 0919614883
Chủ tịch Công đoàn:  Nguyễn Đình Hà - Điện thoại:  0949836347

Trường THCS Đức Sơn

Trường THCS Đức Sơn

13/11/2017 16:16:00  

Địa chỉ: Thôn: Trung Tâm, Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: c2ducson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Tuấn Anh  Điện thoại: 0948327568
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu  Điện thoại: 0948379009
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Thu Điện thoại: 0948379009

Trường THCS Hội Sơn

Trường THCS Hội Sơn

13/11/2017 16:15:00  

Địa chỉ: Thôn 4, Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: C2hoison.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Phan Hùng Kỳ  Điện thoại: 0985336086
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thành Vinh   Điện thoại: 0919171135
Chủ tịch Công đoàn: Phan Thị Minh Hương  Điện thoại: 0919160276

Trường THCS Hoa Sơn

Trường THCS Hoa Sơn

13/11/2017 16:15:00  

Địa chỉ: Thôn 07, Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: C2hoason.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Trần Thị Thu Hiền    Điện thoại: 0914900123
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Công Thủy   Điện thoại: 0915279767
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Công Thủy  Điện thoại: 0915279767

Trường THCS Thạch-Thị

Trường THCS Thạch-Thị

13/11/2017 16:15:00  

Địa chỉ: Thôn 2, Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 2838 872 211
Email cơ quan: c2thachthi.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Tiến  Điện thoại:   0912574754
Phó Hiệu trưởng:  Phan Thị Thanh Tâm  Điện thoại: 0914140773
Chủ tịch Công đoàn: Phan Thị Thanh Tâm  Điện thoại: 0914140773

Tìm kiếm
Ban quản trị website
Đoàn Văn Thanh

Đoàn Văn Thanh

Trưởng Ban biên tập
  • Trường THCS Anh Sơn
    Trường THCS Anh Sơn
Trưng cầu ý kiến
Thống kê
Hôm nay : 9
Hôm qua : 7.280
Tháng 07 : 7.424
Tháng trước : 6.370
Năm 2022 : 39.094
Năm trước : 58.535
Tổng số : 209.801