Monday, 04/07/2022 - 10:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ANH SƠN
Liên kết website
Trường Tiểu học Thọ Sơn

Trường Tiểu học Thọ Sơn

13/11/2017 16:14:00  

Địa chỉ: Thôn 6, Thọ Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: c1thoson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Đặng Đình Hà   Điện thoại: 0948637226
Phó Hiệu trưởng:  Bùi Đức Hội   Điện thoại: 0919577705
Chủ tịch Công đoàn: Bùi Đức Hội  Điện thoại: 0919577705

Trường Tiểu học Thành Sơn

Trường Tiểu học Thành Sơn

13/11/2017 16:14:00  

Địa chỉ: Thôn 4, Thành Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 0388729130
Email cơ quan: c1thanhson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng:   Đặng Đình Vinh    Điện thoại: 0812300255
Phó Hiệu trưởng:  Võ Thị Huyền  Điện thoại: 0947538558
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Văn Trọng  Điện thoại: 0942461907

Trường Tiểu học Bình Sơn

Trường Tiểu học Bình Sơn

13/11/2017 16:14:00  

Địa chỉ: Thôn 11, Bình Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 0238976888
Email cơ quan: c1binhson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Hiếu  Điện thoại: 0915793777
Phó Hiệu trưởng: Võ Thị Dung  Điện thoại: 0918020115
Chủ tịch Công đoàn: Võ Thị Dung  Điện thoại: 0918020115

Trường Tiểu học Hùng Sơn

Trường Tiểu học Hùng Sơn

13/11/2017 16:13:00  

Địa chỉ: Thôn: 6, Hùng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 0919 576 786
Email cơ quan: c1hungson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Tài Tiến    Điện thoại:  0919 576 786
Phó Hiệu trưởng: Doãn Trọng Hiếu  Điện thoại:  0911 173 688
Chủ tịch Công đoàn: Doãn Trọng Hiếu   Điện thoại:  0911 173 688 

Trường Tiểu học Cẩm Sơn

Trường Tiểu học Cẩm Sơn

13/11/2017 16:13:00  

Địa chỉ: Thôn Tân Lâm, Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: c1camson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Đình Đồng   Điện thoại: 0945491688
Phó Hiệu trưởng: Hồ Văn Phong   Điện thoại: 0947243876
Chủ tịch Công đoàn: Phan Thị Lý   Điện thoại: 0838325250

Trường Tiểu học Đỉnh Sơn

Trường Tiểu học Đỉnh Sơn

13/11/2017 16:13:00  

Địa chỉ: Thôn 3, Đỉnh Sơn,  Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 0913692678
Email cơ quan: c1dinhson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Trần Văn Phú  Điện thoại: 0913692678
Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Anh Nam  Điện thoại: 0912274357
Chủ tịch Công đoàn: Trần Thị Hòa   Điện thoại: 0917010994

Trường Tiểu học Đức Sơn

Trường Tiểu học Đức Sơn

13/11/2017 16:12:00  

Địa chỉ: Thôn 7, Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 02383720315
Email cơ quan: c1ducson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng:  Nguyễn Cảnh Dũng   Điện thoại: 0916841546
Phó Hiệu trưởng: Trần Văn Dương  Điện thoại: 0919575954
Chủ tịch Công đoàn: Trần Văn Dương   Điện thoại: 0919575954

Trường Tiểu học Tường Sơn

Trường Tiểu học Tường Sơn

13/11/2017 16:12:00  

Địa chỉ: Thôn 12, Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: Thôn 12, xã Tường Sơn
Email cơ quan: c1tuongson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Công Hiền   Điện thoại: 0915164525
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hải  Điện thoại:  0946446123
Phó Hiệu trưởng: Trần Văn Quang  Điện thoại:  0946908038

Trường Tiểu học Thị Trấn

Trường Tiểu học Thị Trấn

13/11/2017 16:11:00  

Địa chỉ: Khối 6A, Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 02383872368
Email cơ quan: c1thitran.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng:  Nguyễn Tất Trường  Điện thoại: 0912136765
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Bình   Điện thoại: 0915830619
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Thanh Bình   Điện thoại: 0915830619            

Trường Tiểu học Hội Sơn

Trường Tiểu học Hội Sơn

13/11/2017 16:11:00  

Địa chỉ: Thôn 9, Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: c1hoison.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng:   Lê Thị Thuận  Điện thoại: 0914563678
Phó Hiệu trưởng:  Lê Thị Lý  Điện thoại: 09861511168
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Nhung  Điện thoại: 0982155366

Trường Tiểu học Hoa Sơn

Trường Tiểu học Hoa Sơn

13/11/2017 16:11:00  

Địa chỉ: Thôn 7, Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Email cơ quan: c1hoason.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Quang   Điện thoại: 0916 721 775
Phó Hiệu trưởng: Phạm Thi Hương  Điện thoại: 0949 259 284
Phó Hiệu trưởng: Hứa Mạnh Sơn  Điện thoại: 0919 577 402
Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thi Hương   Điện thoại: 0949 259 284

Trường Tiểu học Long Sơn

Trường Tiểu học Long Sơn

13/11/2017 16:10:00  

Địa chỉ: Thôn 2, Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 0916097234 hoặc 0942921572.
Email cơ quan: c1longson.as@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng: Trần Văn Khai  Điện thoại: 0916097234
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Quỳnh. Điện thoại: 0388347387
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Văn Nam Điện thoại: 0917417963

Tìm kiếm
Ban quản trị website
Đoàn Văn Thanh

Đoàn Văn Thanh

Trưởng Ban biên tập
  • Trường THCS Anh Sơn
    Trường THCS Anh Sơn
Trưng cầu ý kiến
Thống kê
Hôm nay : 12
Hôm qua : 7.280
Tháng 07 : 7.427
Tháng trước : 6.370
Năm 2022 : 39.097
Năm trước : 58.535
Tổng số : 209.804