Tuy hoàn cảnh gia đình còn rất nhiều khó khăn và lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của cha, thế nhưng bạn Nguyễn Thị ...