Thứ tư, 08/04/2020 - 10:00|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ANH SƠN
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ANH SƠN TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC STEM TRONG CÁC TRƯỜNG THCS, NĂM HỌC 2019-2020

Như vậy, giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn, qua đó phát triển cho học sinh năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cùng với những năng lực khác tương ứng, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội.

     Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Nghệ An về việc đưa giáo dục STEM vào giảng dạy tại các trường THCS. Trong dịp hè năm 2019, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tổ chức tập huấn giáo dục cho giáo viên cốt cán các huyện/thành/thị. Phòng GD&ĐT Anh Sơn đã cử Chuyên viên và giáo viên cốt cán trong Hội đồng chuyên môn các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học tham gia tập huấn. 
     Sau khi tiếp thu tại Sở GD&ĐT, vào các ngày 29,30 tháng 8 năm 2019 phòng GD&ĐT Anh Sơn đã tổ chức tập huấn về việc triển khai giáo dục STEM cho toàn bộ các trường THCS trong toàn huyện. Thành phần tham gia tập huấn là Lãnh đạo, Chuyên viên phòng GD&ĐT cùng toàn bộ giáo viên có chuyên môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tổ trưởng chuyên môn KHTN và CBQL các trường THCS toàn huyện.


CBQL, TTCM, giáo viên tham gia tập huấn

      Trong hai ngày tập huấn, báo cáo viên đã trao đổi cho CBGV tham gia tập huấn hiểu rõ thế nào là giáo dục STEM, tầm quan trọng, cấp thiết của việc đưa giáo dục STEM vào chương trình GD bậc THCS. STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học). Giáo dục STEM đặt học sinh trước những vấn đề thực tiễn ("công nghệ" hiện tại) cần giải quyết, đòi hỏi học sinh phải tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức khoa học và vận dụng kiến thức để thiết kế và thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề ("công nghệ" mới). Như vậy, mỗi bài học STEM sẽ đề cập và giao cho học sinh giải quyết một vấn đề tương đối trọn vẹn, đòi hỏi học sinh phải huy động kiến thức đã có và tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức mới để sử dụng. Quá trình đó đòi hỏi học sinh phải thực hiện theo "Quy trình khoa học" (để chiếm lĩnh kiến thức mới) và "Quy trình kĩ thuật" để sử dụng kiến thức đó vào việc thiết kế và thực hiện giải pháp ("công nghệ" mới) để giải quyết vấn đề. Đây chính là sự tiếp cận liên môn trong giáo dục STEM, dù cho kiến thức mới mà học sinh cần phải học để sử dụng trong một bài học STEM cụ thể có thể chỉ thuộc một môn học. Như vậy, giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn, qua đó phát triển cho học sinh năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cùng với những năng lực khác tương ứng, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội. Có 03 mức độ áp dụng giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông như sau:
      - Dạy học các môn khoa học theo phương thức giáo dục STEM
Đây là hình thức tổ chức giáo dục STEM chủ yếu trong nhà trường. Theo cách này, các bài học, hoạt động giáo dục STEM được triển khai ngay trong quá trình dạy học các môn học STEM theo tiếp cận liên môn. Các chủ đề, bài học, hoạt động STEM bám sát chương trình của các môn học thành phần. Hình thức giáo dục STEM này không làm phát sinh thêm thời gian học tập.
     - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM
     Trong hoạt động trải nghiệm STEM, học sinh được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống. Qua đó, nhận biết được ý nghĩa của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học STEM. Đây cũng là cách thức để thu hút sự quan tâm của xã hội tới giáo dục STEM. Các trường trung học có thể triển khai giáo dục STEM thông qua hình thức câu lạc bộ. Tham gia câu lạc bộ STEM, học sinh được học tập nâng cao trình độ, triển khai các dự án nghiên cứu, tìm hiểu các ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM. Đây là hoạt động theo sở thích, năng khiếu của học sinh.
      - Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật
      Giáo dục STEM có thể được triển khai thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Hoạt động này không mang tính đại trà mà dành cho những học sinh có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.
      Việc đưa giáo dục STEM vào trường trung học mang lại nhiều ý nghĩa, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục phổ thông. Cụ thể là:
      –  Đảm bảo giáo dục toàn diện: Triển khai giáo dục STEM ở nhà trường, bên cạnh các môn học đang được quan tâm như Toán, Khoa học, các lĩnh vực Công nghệ, Kỹ thuật cũng sẽ được quan tâm, đầu tư trên tất cả các phương diện về đội ngũ giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất.
    – Nâng cao hứng thú học tập các môn học STEM: Các dự án học tập trong giáo dục STEM hướng tới việc vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, học sinh được hoạt động, trải nghiệm và thấy được ý nghĩa của tri thức với cuộc sống, nhờ đó sẽ nâng cao hứng thú học tập của học sinh.
     – Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh: Khi triển khai các dự án học tập STEM, học sinh hợp tác với nhau, chủ động và tự lực thực hiện các nhiệm vụ học; được làm quen hoạt động có tính chất nghiên cứu khoa học. Các hoạt động nêu trên góp phần tích cực vào hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.
     - Kết nối trường học với cộng đồng: Để đảm bảo triển khai hiệu quả giáo dục
STEM, cơ sở giáo dục phổ thông thường kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học tại địa phương nhằm khai thác nguồn lực về con người, cơ sở vật chất triển khai hoạt động giáo dục STEM. Bên cạnh đó, giáo dục STEM phổ thông cũng hướng tới giải quyết các vấn đề có tính đặc thù của địa phương.
   – Hướng nghiệp, phân luồng: Tổ chức tốt giáo dục STEM ở trường trung học, học sinh sẽ được trải nghiệm trong các lĩnh vực STEM, đánh giá được sự phù hợp, năng khiếu, sở thích của bản thân với nghề nghiệp thuộc lĩnh vực STEM. Thực hiện tốt giáo dục STEM ở trường trung học cũng là cách thức thu hút học sinh theo học, lựa chọn các ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM, các ngành nghề có nhu cầu cao về nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
     Trong quá trình tập huấn, CBGV tham gia tập huấn đã vừa được đóng vai “Giáo viên” để thực hiện và xây dựng bài học STEM; Lựa chọn thiết kế một giáo án, một chủ đề giảng dạy theo giáo dục STEM trong chương trình giảng dạy của bậc học THCS đồng thời vừa được đóng vai là “Học sinh”  thành từng nhóm để lựa chọn và thiết kế các sản phẩm STEM. Sau khi bàn bạc, lựa chọn các nhóm đã thiết kế chủ đề của nhóm mình, tạo ra các sản phẩm liên hệ thực tiễn với các kiến thức liên quan của chủ đề nhóm mình trình bày cho toàn thể lớp tập huấn để cùng trao đổi, rút ra các ưu nhược điểm để áp dụng tốt hơn trong việc thực hiện tại trường học trong năm học 2019-2020. Qua hai ngày tập huấn nghiêm túc, sôi nổi, khẩn trương tất cả các CBGV lớp huấn về giáo dục STEM đã thu được nhiều kiến thức bổ ích về giáo dục STEM và tự tin, quyết tâm đưa giáo dục STEM vào chương trình, kế hoạch giảng dạy bậc THCS trên địa bàn huyện nhằm đón đầu cho thay đổi chương trình GD sắp tới, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện về GD&DDT theo tinh thần chỉ đạo của BCH TW Đảng đề ra. 


Sản phẩm của các nhóm trong đợt tập huấn

       Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn về giáo dục STEM đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT Đoàn Văn Thanh đã nói về việc cần thiết, quan trọng đưa giáo dục STEM vào chương trình kế hoạch giảng dạy trong năm học mới. Qua đây đồng chí cũng trao đổi về việc đưa STEM vào chương trình giáo dục cũng sẽ gặp một số khó khăn như GV giảng dạy còn chưa quen với việc thay đổi hay điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Nhưng trên hết vì sự đổi mới GD&ĐT, vì lợi ích cho người học đáp ứng được sự thay đổi của KHCN, kỹ thuật trong thời kỳ mới, đồng chí Trưởng phòng đã yêu cầu tất cả các nhà trường, các CBGV cố gắng hết mình, khắc phục khó khăn đưa giáo dục STEM vào triển khai trong năm học 2019-2020 đối với tất cả các trường THCS.


Đ/c TP GD&ĐT Đoàn Văn Thanh phát biểu tại lớp tập huấn

       Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm của tất cả các CBGV, các nhà trường, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, GD&ĐT Anh Sơn sẽ thực hiện thắng lợi và thành công./.
                                            Bùi Đức Khánh – Hiệu trưởng trường THCS Bình Sơn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tìm kiếm
Ban quản trị website
Đoàn Văn Thanh

Đoàn Văn Thanh

Trưởng Ban biên tập
  • Trường THCS Anh Sơn
    Trường THCS Anh Sơn
Trưng cầu ý kiến
Thống kê
Hôm nay : 80
Hôm qua : 218
Tháng 04 : 1.660
Tháng trước : 5.682
Năm 2020 : 20.824
Năm trước : 38.794
Tổng số : 59.618